Резиденция София 02

Реконструкция и преустройство на сграда – паметник на архитектурата за луксозна резиденция – София, 1000 кв.м.
Цялостно екстериорно и интериорно проектиране и дизайн, управление на проекта и строителния процес.

Категория:

Описание