Мултифункционална сграда Русе

Сграда с търговски, офис площи и обществено обслужване.

Категория:

Описание